6. třída – MYŠKY

,,Jsme myšičky zvědaví, jen běhat nás nebaví. Barevný je celý svět, pojď si o něm vyprávět.“

Naším záměrem je pokračovat v nastavených pravidlech z předešlého školního roku a na dále je rozvíjet. Za pomoci individuálního přístupu se budeme se snažit vést děti nejen k samostatnosti, ale i kooperaci. Rozvíjíme představivost, rozšiřujeme slovní zásobu. Dbáme na přirozený i řízený pohyb, který každý den zařazujeme mezi činnosti. Vedeme děti k lásce k přírodě na základě vlastního pozorování, objevování a experimentování.

Paní učitelky

Kristýna Černá

paní učitelka

Marie Reichlová

paní učitelka

Marcela Stašková

asistentka pedagoga

Aktuální informace

MYŠKY

MÁJOVÉ SPORTOVNÍ HRY

Celoškolková akce se vydařila. Děti soutěžily na 20 stanovištích, plnily různé sportovní úkoly. Odměnou byla zlatá medaile a sladkost.

číst dále »
MYŠKY

ČARODĚJNICKÉ RADOVÁNKY

Děti vytvářely čarodějnické zápichy, míchaly lektvary. Účastnily jsme se čarodějnické stezky, kde jsme plnily různé úkoly. Také jsme si vytvořily pavučinu přátelství.

číst dále »
MYŠKY

JARNÍ KVÍTÍ

Poznávání jarních kytiček jsme si užily. Skládaly jsme puzzle, lepily, stříhaly a vytleskávaly názvy květin. Navštívily jsme DDM v Rokycanech program “ Povídání o včelkách“. ZŠ Ulice Míru

číst dále »
Skip to content