6. třída – MYŠKY

„Myško, myš, tady máš klíč, otevři vědění plnou spíž."

Cílem naší třídy je navázat na osvojená pravidla z předchozího školního roku a rozvíjet je. Učíme se spolupráci kamarádským a tolerantním způsobem. Přirozenou zvídavost a šikovnost dětí rozvíjíme vhodnými metodami odpovídajícími jejich věku a schopnostem. Navazujeme na rozšiřování slovní zásoby podle logopedických zásad především prostřednictvím říkadel, písniček a pohádek. Přirozený i řízený pohyb je naší nedílnou součástí.

Paní učitelky

Paní učitelka Vondrášková

Tereza Vondrášková, DiS.

paní učitelka

Paní učitelka Froňková

Kristýna Fronková, DiS.

paní učitelka

Aktuální informace

Skip to content