6. třída – MYŠKY

,,Jsme myšičky zvědaví, jen běhat nás nebaví. Barevný je celý svět, pojď si o něm vyprávět.“

Naším záměrem je pokračovat v nastavených pravidlech z předešlého školního roku a na dále je rozvíjet. Za pomoci individuálního přístupu se budeme se snažit vést děti nejen k samostatnosti, ale i kooperaci. Rozvíjíme představivost, rozšiřujeme slovní zásobu. Dbáme na přirozený i řízený pohyb, který každý den zařazujeme mezi činnosti. Vedeme děti k lásce k přírodě na základě vlastního pozorování, objevování a experimentování.

Paní učitelky

Kristýna Černá

paní učitelka

Marie Reichlová

paní učitelka

Marcela Stašková

asistentka pedagoga

Aktuální informace

Skip to content