3. třída – MOTÝLCI

„Třetí třída, další krok, do školy jdem napřesrok.“

Do třídy Motýlků chceme začlenit nově příchozí děti, protože všichni jsme tu kamarádi. Budeme nadále všestranně rozvíjet děti, aby zábavným způsobem získaly nové zkušenosti a rozvíjely svoje schopnosti a dovednosti důležité pro vstup do ZŠ. Jde nám o zachycení potenciálu každého s přihlédnutím na jeho potřeby a individualitu.

Odměnou nám bude spokojenost dětí i rodičů.

Paní učitelky

Paní učitelka Moravcová

Zuzana Moravcová

paní učitelka

Paní učitelka Sudová

Dagmar Sudová

paní učitelka

Paní učitelka Pechová

Libuše Pechová

asistentka pedagoga

Aktuální informace

ms-skolni-motyl-6
Skip to content