3. třída – MOTÝLCI

„Každý správný motýlek, zkoumá každý kamínek. S přírodou je kamarád, se všemi si umí hrát. Když má smutnou chviličku, notuje si písničku.
Holky, kluci, kamarádi, motýlkem jsme všichni rádi.“

Naším hlavním záměrem je vytvoření vhodného, podnětného a obsahově bohatého prostředí, jenž prostřednictvím hry, fantazie a tvořivosti podnítí dětský zájem o ovládání dovedností, získávání zkušeností a rozvíjení schopností porozumět sobě, kamarádům i světu, který ho obklopuje. Nenásilně se budeme snažit zapojit děti do každodenních činností v mateřské škole. Chceme je vést k samostatnosti, vzájemné pomoci, úctě. Bereme každé dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost.

Paní učitelky

Paní učitelka Kolářová

Monika Kolářová

paní učitelka

Paní učitelka Zimčíková

Václava Zimčíková

paní učitelka

Paní učitelka Pechová

Libuše Pechová

asistentka pedagoga

Aktuální informace

ms-skolni-motyl-6
Skip to content