3. třída – MOTÝLCI

„Každý správný motýlek, zkoumá každý kamínek. S přírodou je kamarád, se všemi si umí hrát. Když má smutnou chviličku, notuje si písničku.
Holky, kluci, kamarádi, motýlkem jsme všichni rádi.“

Naším hlavním záměrem je vytvoření vhodného, podnětného a obsahově bohatého prostředí, jenž prostřednictvím hry, fantazie a tvořivosti podnítí dětský zájem o ovládání dovedností, získávání zkušeností a rozvíjení schopností porozumět sobě, kamarádům i světu, který ho obklopuje. Nenásilně se budeme snažit zapojit děti do každodenních činností v mateřské škole. Chceme je vést k samostatnosti, vzájemné pomoci, úctě. Bereme každé dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost.

Paní učitelky

Paní učitelka Kolářová

Monika Kolářová

paní učitelka

Paní učitelka Zimčíková

Václava Zimčíková

paní učitelka

Paní učitelka Pechová

Libuše Pechová

asistentka pedagoga

Aktuální informace

MOTÝLCI

„Hra na školu“

Matematika, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova 🙂 Děti si vyzkoušely jak to chodí ve škole 🙂

číst dále »
ms-skolni-motyl-6
Skip to content