3. třída – MOTÝLCI

„Motýl nebo brouček, děvče nebo klouček, všichni jako jeden květ, přejeme si krásný svět.“

Naším hlavním cílem je všestranné rozvíjení osobnosti dítěte. Vytváříme podmínky pro zažívání pocitů úspěchu v pohodovém a podnětném prostředí, rozvíjíme sebevědomí, samostatnost, tělesnou zdatnost a komunikativní dovednosti. Respektujeme individuální možnosti, podporujeme osvojování dovedností důležitých pro úspěšné zahájení školní docházky a motivujeme děti k dalšímu poznávání a vzdělávání. 

Paní učitelky

Dana Fránová

paní učitelka

Tereza Procházková

paní učitelka

Stanislava Bůchová

asistentka pedagoga

Aktuální informace

Skip to content