3. třída – MOTÝLCI

„Motýlci si nejen hrají, učí se a povídají. Kluci, holky všichni spolu, mají rádi naši školu.“

Naším cílem je vytvoření pohodové atmosféry ve třídě, aby se nově příchozí děti snadno adaptovaly.
Chceme vést děti k samostatnosti a ohleduplnosti. Hravou formou se budeme snažit u dětí vzbuzovat zájem o okolní svět. Pomocí piktogramů budeme dbát na dodržování třídních pravidel.

Paní učitelky

Paní učitelka Musilová

Milana Musilová

paní učitelka

Natálie Prokopová

paní učitelka

Veronika Nováková

asistentka pedagoga

Aktuální informace

Skip to content