„Šťastné děti

u nás v MŠ"

Mateřská škola Rokycany

Školní ulice 642, příspěvková organizace

Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace byla zřízena v roce 2003 sloučením tří mateřských škol v Rokycanech do jednoho právního subjektu. Tvoří ji MŠ Školní, MŠ Čechova a MŠ Borek, které vzájemně spolupracují.

Filosofií všech našich mateřských škol je vytvořit prostředí s mnohostrannými podněty k aktivnímu a všestrannému rozvoji dítěte, abychom položili základy celoživotního vzdělávání cestou přirozené výchovy všem dětem bez rozdílu, podle jejich zájmů a potřeb.

naše pracoviště

Budova mateřské školy ve školní ulici

Školní

Školní 642

Mateřská škola má tři podlaží, součástí jsou jídelny a kuchyně. Máme čtyři běžné a jednu speciální třídu. Všechny jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček a pomůcek pro všestranný rozvoj dětí. Součástí budovy je krásná a rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy. Děti se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami jsou ve středu našeho zájmu.

Budova mateřské školy v Čechově ulici

Čechova

Čechova 147

Mateřská škola má čtyři pavilony, kde se nachází sedm tříd. Ty jsou vybaveny moderním nábytkem a hračkami, které odpovídají věku i zájmu dětí. Ke školním budovám patří zahrady, které stále průběžně modernizujeme. Cílem naší mateřské školy je vytvořit pro děti i jejich rodiče milé, harmonické a příjemné prostředí, na které budou rádi vzpomínat.

Budova mateřské školy na Borku

Borek

Pražská 76

MŠ Borek je jednotřídní školička venkovského typu, v které nabízíme dětem pobyt v klidném příjemném prostředí plném pohody a radosti. Menší kolektiv dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem místa, kde se všichni cítí jako doma. Naší pýchou je krásná školní zahrada, kterou mají děti i my velice oblíbenou.

cvičení a sport

Vedeme děti k přirozenému a všestrannému pohybu, učíme je, bavit se sportem. Cvičíme s overbally, běháme, skáčeme, bruslíme, plaveme, prostě nesedíme.

primární logopedická péče

Věnujeme velkou pozornost přirozenému rozvoji komunikačních schopností a dovedností dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

prima paní učitelky

Laskavé, s citlivým přístupem, které se umí usmát, radovat se z pokroků a úspěchů dítěte, chválit, ocenit, prostě věnovat mu plnou pozornost.

výborná kuchyně

Paní kuchařky se starají o spokojená bříška. Připravují pestrou a vyváženou stravu dle nutričního doporučení pro děti předškolního věku.

individualizace

Každé dítě je jedinečné, pracuje a učí se svým specifickým způsobem. Snažíme se na tyto individuální potřeby reagovat a umožnit dětem zažívat při vzdělávání úspěch a dosahovat jejich osobního maxima.

stavění a tvoření

Formou prožitkového učení a přirozené zvídavosti si děti osvojují tvořivé činnosti a pracovní postupy. Zakoupením keramických pecí jsme o krůček rozšířili možnosti jejich tvůrčího rozvoje.

zážitky a zábava

Žádný den není stejný a o legraci je vždy postaráno. Zábava je skvěle spojena s čerpáním nových poznatků. Divadla, knihovna, muzeum, hvězdárna, výlety, škola v přírodě …

integrace

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme podmínky pro optimální rozvoj a poskytujeme jim maximální individuální péči.

interaktivní technika

Začleněním interaktivních pomůcek do vzdělávání rozvíjíme u dětí hravou a zábavnou formou pozornost, postřeh, logické myšlení, kreativitu i spolupráci s ostatními dětmi.

Co bude dnes dobrého

Pondělí
Přesnídávka
Jídlo
chléb, máslo, plátkový sýr, paprika, ovoce
Pití
mléko
Alergeny
1,7
Polévka
Jídlo
rýžová
Pití
Alergeny
9
Oběd
Jídlo
kovbojské fazole s hovězím masem, chléb
Pití
čaj
Alergeny
1,7
Svačina
Jídlo
jablkové řezy, ovoce
Pití
čaj
Alergeny
1,3,7
Skip to content