„Šťastné děti

u nás v MŠ"

Mateřská škola Rokycany

Školní ulice 642, příspěvková organizace

Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace byla zřízena v roce 2003 sloučením tří mateřských škol v Rokycanech do jednoho právního subjektu. Tvoří ji MŠ Školní, MŠ Čechova a MŠ Borek, které vzájemně spolupracují.

Filosofií všech našich mateřských škol je vytvořit prostředí s mnohostrannými podněty k aktivnímu a všestrannému rozvoji dítěte, abychom položili základy celoživotního vzdělávání cestou přirozené výchovy všem dětem bez rozdílu, podle jejich zájmů a potřeb.

naše pracoviště

Budova mateřské školy ve školní ulici

Školní

Školní 642

Mateřská škola má tři podlaží, součástí jsou jídelny a kuchyně. Máme čtyři běžné a jednu speciální třídu. Všechny jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček a pomůcek pro všestranný rozvoj dětí. Součástí budovy je krásná a rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy. Děti se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami jsou ve středu našeho zájmu.

Budova mateřské školy v Čechově ulici

Čechova

Čechova 147

Mateřská škola má čtyři pavilony, kde se nachází sedm tříd. Ty jsou vybaveny moderním nábytkem a hračkami, které odpovídají věku i zájmu dětí. Ke školním budovám patří zahrady, které stále průběžně modernizujeme. Cílem naší mateřské školy je vytvořit pro děti i jejich rodiče milé, harmonické a příjemné prostředí, na které budou rádi vzpomínat.

Budova mateřské školy na Borku

Borek

Pražská 76

MŠ Borek je jednotřídní školička venkovského typu, v které nabízíme dětem pobyt v klidném příjemném prostředí plném pohody a radosti. Menší kolektiv dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem místa, kde se všichni cítí jako doma. Naší pýchou je krásná školní zahrada, kterou mají děti i my velice oblíbenou.

cvičení a sport

Vedeme děti k přirozenému a všestrannému pohybu, učíme je, bavit se sportem. Cvičíme s overbally, běháme, skáčeme, bruslíme, plaveme, prostě nesedíme.

primární logopedická péče

Věnujeme velkou pozornost přirozenému rozvoji komunikačních schopností a dovedností dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

prima paní učitelky

Laskavé, s citlivým přístupem, které se umí usmát, radovat se z pokroků a úspěchů dítěte, chválit, ocenit, prostě věnovat mu plnou pozornost.

výborná kuchyně

Paní kuchařky se starají o spokojená bříška. Připravují pestrou a vyváženou stravu dle nutričního doporučení pro děti předškolního věku.

individualizace

Každé dítě je jedinečné, pracuje a učí se svým specifickým způsobem. Snažíme se na tyto individuální potřeby reagovat a umožnit dětem zažívat při vzdělávání úspěch a dosahovat jejich osobního maxima.

stavění a tvoření

Formou prožitkového učení a přirozené zvídavosti si děti osvojují tvořivé činnosti a pracovní postupy. Zakoupením keramických pecí jsme o krůček rozšířili možnosti jejich tvůrčího rozvoje.

zážitky a zábava

Žádný den není stejný a o legraci je vždy postaráno. Zábava je skvěle spojena s čerpáním nových poznatků. Divadla, knihovna, muzeum, hvězdárna, výlety, škola v přírodě …

integrace

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme podmínky pro optimální rozvoj a poskytujeme jim maximální individuální péči.

interaktivní technika

Začleněním interaktivních pomůcek do vzdělávání rozvíjíme u dětí hravou a zábavnou formou pozornost, postřeh, logické myšlení, kreativitu i spolupráci s ostatními dětmi.

Co bude dnes dobrého

Pondělí
Přesnídávka
Jídlo
mexická pomazánka, chléb, paprika, ovoce
Pití
mléko
Alergeny
1,7
Polévka
Jídlo
špenátová
Pití
Alergeny
1,9
Oběd
Jídlo
přírodní mořská štika, bramborová kaše, rajče
Pití
čaj
Alergeny
4,7
Svačina
Jídlo
přesnídávka s piškoty, ovoce
Pití
čaj
Alergeny
1,3,7
Skip to content