4. třída – BERUŠKY

„Beruško, pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád.“

Práci v naší třídě přizpůsobujeme vyspělosti dětí, jejich schopnostem, proto rádi připravujeme pokusy, aby děti zažily prožitkové učení. Vedeme je ke kladnému vztahu k přírodě a k ekologickému chování. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci, zlepšujeme řečový projev debatami v komunitním kruhu, vyjadřováním vlastních názorů a přání. Upevňujeme přátelské vztahy mezi dětmi spoluprací a vzájemným respektem.

Paní učitelky

Lenka Wohlmuthová

paní učitelka

Barbora Matějková, DiS.

paní učitelka

Kateřina Otcová

asistentka pedagoga

Aktuální informace

Skip to content