1. třída – MYŠKY

„Myško, myško, pojď si hrát, zpívat, cvičit, malovat!"

Vhodnou motivací a stanovením pravidel chceme pomoci dětem s adaptací na nové prostředí. Naše třída poskytuje dostatečný prostor pro pohybové aktivity, ale zároveň bezpečí a klid pro odpočinek. Pomocí pohybu, hudby a říkadel rozvíjíme řeč, také jemnou a hrubou motoriku. Naším cílem je vytvoření přátelského prostředí, do kterého se děti budou těšit a rády se k nám vracet.

Paní učitelky

Václava Zimčíková

paní učitelka

Monika Kolářová

paní učitelka

Libuše Pechová

asistentka pedagoga

Aktuální informace

Skip to content