2. třída – BERUŠKY

„My Berušky poznáváme svět a své tečky spočítáme hned.“

V této třídě dále rozvíjíme a doplňujeme získané znalosti a dovednosti dětí, zdokonalujeme sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnost při plnění jednoduchých úkolů. Posilujeme tělesnou zdatnost a vytrvalost. Činnosti jsou realizovány s ohledem na individuální schopnosti tak, aby zaujaly. Zaměřujeme se na správnou výslovnost a slovní zásobu dětí. Snažíme se rozvíjet kladné vztahy dětí mezi sebou, ale i dětí k dospělým a k svému okolí. Naším cílem je spokojenost a důvěra dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí.  

Paní učitelky

Paní učitelka Khajlová

Zdeňka Khajlová

paní učitelka

Paní učitelka Rollingerová

Bc. Klára Rollingerová

paní učitelka

Paní učitelka Auingerová

Michaela Auingerová

asistentka pedagoga

PETRA-SKOLKA-0058-small-otocena

Aktuální informace

Skip to content