7. třída – Žabičky

Naše třída Žabiček, plná kluků, holčiček, k tomu hodně pohody, pohybu a zábavy.

Naším cílem je – vychovat z malého človíčka samostatného, šťastného a zvídavého člověka. K tomu je důležitá spolupráce s rodiči a navázání vzájemné důvěry. U dětí budeme rozvíjet a podporovat jejich vědomosti, dovednosti a schopnosti. Posilovat jejich sebevědomí a připravit je tak na úspěšný vstup do ZŠ.

Paní učitelky

Paní učitelka Reichlová

Marie Reichlová

paní učitelka

Paní učitelka Brožová

Iva Brožová

paní učitelka

Natálie Linhartová

asistent pedagoga

Aktuální informace

ŽABIČKY

Sportovní dopoledne

Na školní zahradě proběhlo sportování se zvířátky a plnění úkolů. Akce se dětem velmi líbila. Odměnou byla medaile a diplom.

číst dále »
Skip to content