4. třída – ŽABIČKY

„My jsme třída žabiček, plná kluků, holčiček. Připraveni na práci i na velkou legraci.“

V naší věkově různorodé třídě vedeme děti ke spolupráci, toleranci a vzájemné pomoci starších mladším. Nabízíme množství kvalitních podnětů, umožňujeme spontánní hru jako prostor pro sociální zrání, podporujeme samostatnost a odpovědnost dětí za své jednání. Podněcujeme je k učení a pozitivně motivujeme k vlastnímu vzdělávacímu úsilí – mohou tak dosahovat vzdělávacích a rozvojových pokroků vzhledem k jejich individuálním možnostem a tím umožňujeme zažívat dětem velmi důležitý pocit úspěchu.

Paní učitelky

zaba
Paní učitelka Fránová

Dana Fránová

paní učitelka

Paní učitelka Procházková

Tereza Procházková

paní učitelka

Paní učitelka Bůchová

Stanislava Bůchová

asistentka pedagoga

Aktuální informace

Skip to content