Kontakty

NÁZEV ORGANIZACE: 
Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace

Adresa organizace:
Školní 642, 337 01 Rokycany

IČO: 70981434
číslo účtu:
 78-3643090277/0100
datová schránka:
3u3kygv

RED IZO: 664000371
IZO (MŠ):
164000381
IZO (ŠJ):
164000399

Zřizovatel: Město Rokycany
Právní forma: obec
IČO: 00 259 047

Adresa:
Město Rokycany | Masarykovo náměstí 1, Střed | 337 01 Rokycany

MŠ Školní

Naši zaměstnanci:

Ředitelka školy: Bc. Petra Stránská, MBA
mobil: 725 791 948
email: skoroky@gmail.com

Vedoucí učitelka: Bc. Renata Krejčí
mobil: 725 974 860
email: ms.skolni.s@gmail.com

Vedoucí školní jídelny: Věra Picková
telefon: 371 120 944
email: ms.skolni.jidelna@email.cz

Ekonomka školy: Bc. Pavlína Moulisová
mobil: 602 341 650
email: pavlina.moulisova@email.cz

Paní učitelky:
Dana Fránová, Zdenka Khajlová, Monika Kolářová,
Zuzana Moravcová, Tereza Procházková, Bc. Klára Rollingerová, Dagmar Sudová, Václava Zimčíková

Asistent pedagoga:
Stanislava Bůchová,
Miloslava Čejková, Libuše Pechová, Iveta Sýkorová

Kuchařky:
Marie Cafourková, Hana Kolihová

Provozní: Ivana Kokošková, Jana Jíchová, Zdeňka Roubíková

MŠ Čechova

Naši zaměstnanci:

Zástupkyně: Květuše Hrnčířová
mobil: 601 555 290 
email: skoroky.cechova@gmail.com

Paní učitelky: Hrnčířová Květuše, Wohlmuthová Lenka, Prokopová Natálie, Bc. Schwarzová Zuzana, Musilová Milana, Bc. Záhrubská Jitka, Šnajdrová Jana, Bc. Beneschová Helena, Krejčová Karolína, Hánělová Jana, dipl.um., Reichlová Marie, Černá Kristýna, Vondrášková Tereza, DiS., Pořtová Kateřina

 

Asistent pedagoga: Koníčková Kristýna, Lincová Iveta, Linhartová Natálie, Nováková Veronika, Otcová Kateřina, Planetová Erika, Stašková Marcela

Provozní:
Černá Marcela, Fišerová Dagmar, Peterková Marie, Povýšilová Lenka, Plzáková Jana

Kuchařky:
Horešovská Simona, Hosmanová Radka, Šteigl Jaroslava, Tarachaničová Růžena

MŠ Borek

Naši zaměstnanci:

Vedoucí učitelka: Václava Zemanová

Paní učitelka: Jarmila Košvancová

Provozní zaměstnanec: Miloslava Chvojková

Platby

Nejvhodnější formou úhrady je inkaso. Pokud si rodiče stanoví u inkasního příkazu limit, je nutné brát v úvahu, že školné se platí čtvrtletně.

Doporučujeme limit 5 000 Kč.

Školné: 600 Kč měsíčně 

Stravné: 3–6 leté děti: přesnídávka 11Kč, oběd 25 Kč, svačina 10 Kč = 46 Kč denně
              děti nad 6 let: přesnídávka 12 Kč, oběd 27 Kč, svačina 10 Kč = 49 Kč denně

Skip to content