Kontakty

NÁZEV ORGANIZACE: 
Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace

Adresa organizace:
Školní 642, 337 01 Rokycany

IČO: 70981434
ČÚ:
 78-3643090277/0100
datová schránka:
3u3kygv

RED IZO: 664000371
IZO (MŠ):
164000381
IZO (ŠJ):
164000399

Zřizovatel: Město Rokycany
Právní forma: obec
IČO: 00 259 047

Adresa:
Město Rokycany | Masarykovo náměstí 1, Střed | 337 01 Rokycany

MŠ Školní

Naši zaměstnanci:

Ředitelka školy: Bc. Petra Stránská, MBA
mobil: 725 791 948
email: ms.skolni@email.cz

Vedoucí učitelka: Bc. Renata Krejčí
mobil: 725 974 860
email: ms.skolni.s@email.cz

Vedoucí školní jídelny: Věra Picková
telefon: 371 120 944
email: ms.skolni.jidelna@email.cz

Ekonomka školy: Bc. Pavlína Moulisová
mobil: 602 341 650
email: pavlina.moulisova@email.cz

Paní učitelky:
Dana Fránová, Zdenka Khajlová, Monika Kolářová,
Zuzana Moravcová, Tereza Procházková, Bc. Klára Rollingerová, Dagmar Sudová, Václava Zimčíková

Asistent pedagoga:
Stanislava Bůchová,
Miloslava Čejková, Libuše Pechová, Iveta Sýkorová

Kuchařky:
Marie Cafourková, Hana Kolihová

Provozní: Ivana Kokošková, Jana Jíchová, Zdeňka Roubíková

MŠ Čechova

Naši zaměstnanci:

Zástupkyně: Květuše Hrnčířová
mobil: 601 555 290 
email: ms.cechova@email.cz

Paní učitelky: Brožová Ivana, Fronková Kristýna, DiS., Hrkalová Karolína, Hrnčířová Květuše, Hvížďalová Jitka, Klicperová Jana, Matějková Barbora, DiS., Musilová Milana, Pospíšilová Jitka, Reichlová Marie, Bc.  Smrčková Šárka, Studničková Kateřina, Vondrášková Tereza, DiS., Wohlmuthová Lenka

 

Asistent pedagoga: Koníčková Kristýna, Lincová Iveta, Linhartová Natálie, Nováková Veronika, Otcová Kateřina, Stašková Marcela

Provozní:
Černá Marcela, Fišerová Dagmar, Peterková Marie, Povýšilová Lenka, Šnajdrová Irena

Kuchařky:
Horešovská Simona, Hosmanová Radka, Šteigl Maxová Jaroslava, Tarachaničková Růžena

MŠ Borek

Naši zaměstnanci:

Vedoucí učitelka: Václava Zemanová

Paní učitelka: Jarmila Košvancová

Provozní zaměstnanec: Miloslava Chvojková

Platby

Nejvhodnější formou úhrady je inkaso. Pokud si rodiče stanoví u inkasního příkazu limit, je nutné brát v úvahu, že školné se platí čtvrtletně.

Doporučujeme limit 5 000 Kč.

Školné: 520 Kč měsíčně 

Stravné: 3–6 leté děti: přesnídávka 9 Kč, oběd 21 Kč, svačina 8 Kč = 38 Kč denně
              děti nad 6 let: přesnídávka 10 Kč, oběd 23 Kč, svačina 8 Kč = 41 Kč denně

Skip to content