6. třída – MYŠKY

„Spolu si hrajeme, spolu poznáváme, spolu se radujeme.“

Cílem naší třídy je navázat na osvojená pravidla z předchozího školního roku a rozvíjet je. Učíme se spolupráci kamarádským a tolerantním způsobem. Přirozenou zvídavost a šikovnost dětí rozvíjíme vhodnými metodami odpovídajícími jejich věku a schopnostem. Navazujeme na rozšiřování slovní zásoby podle logopedických zásad především prostřednictvím říkadel, písniček a pohádek. Přirozený i řízený pohyb je naší nedílnou součástí.

Paní učitelky

Paní učitelka Hrkalová

Karolína Hrkalová

paní učitelka

Paní učitelka Smrčková

Bc. Šárka Smrčková

paní učitelka

Aktuální informace

BERUŠKY

VELIKONOČNÍ STEZKA

V úterý 12.4.2022 se v okolí MŠ uskutečnila dobrodružná stezka za velikonočním vajíčkem s úkoly. Akce se velmi vydařila a všichni si odnesli veselá vajíčka.

číst dále »
Skip to content