Ředitelství

Slučující informace

NÁZEV ORGANIZACE: Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace
Adresa organizace: Školní 642, 337 01 Rokycany

Zřizovatel: Město Rokycany
Právní forma: obec
IČO: 00 259 047
Adresa: Město Rokycany | Masarykovo náměstí 1,Střed | 337 01 Rokycany

RED IZO: 664000371
IZO (MŠ): 164000381
IZO (ŠJ): 164000399
IČO: 70981434
číslo bankovního účtu: 78-3643090277/0100
datová schránka: 3u3kygv

Školní
Čechova
Borek
Paní ředitelka Stránská

Bc. Petra Stránská, MBA

ředitelka školy

Paní učitelka Moulisová

Bc. Pavlína Moulisová

Ekonomka školy

Paní Picková

Věra Picková

Vedoucí školní jídelny

Školné

Nejvhodnější formou úhrady je inkaso. Pokud si rodiče stanoví u inkasního příkazu limit, je nutné brát v úvahu, že školné se platí čtvrtletně.

Doporučujeme limit 5 000 Kč.

Školné: 650 Kč měsíčně (školné od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 bude 520 Kč)

Stravné: 3–6 leté děti: přesnídávka 9 Kč, oběd 20 Kč, svačina 7 Kč = 36 Kč denně
              děti nad 6 let: přesnídávka 10 Kč, oběd 22 Kč, svačina 7 Kč = 39 Kč denně

Skip to content