5. třída – BROUČCI

„Jako brouček maličký, chci objevit svět celičký.“

Naším cílem je bezproblémové začlenění dětí do prostředí mateřské školy, aby se staly součástí kolektivu s pravidly, která vytváří bezpečný prostor pro jejich rozvoj. Upevnění hygienických návyků dětí, zásad slušného chování. Zdokonalení samostatnosti v sebeobsluze a při stolování, jemné a hrubé motoriky. Rozvíjení slovní zásoby, fantazie a přirozeného zájmu o poznávání světa a lidí kolem sebe.

Paní učitelkA

Bc. Jitka Záhrubská

paní učitelka

Miluše Šišpelová

paní učitelka

Aktuální informace

Skip to content