5. třída – BROUČCI

„Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka."

Naším cílem je, aby se děti bezproblémově začlenily do prostředí mateřské školy, staly se součástí kolektivu s pravidly, která vytváří bezpečný prostor pro jejich rozvoj. Upevňujeme hygienické návyky dětí, zásady slušného chování, zdokonalujeme samostatnost v sebeobsluze a při stolování, jemnou a hrubou motoriku, rozvíjíme slovní zásobu, fantazii a přirozený zájem o poznávání světa a lidí kolem sebe.

Paní učitelky

Bc. Šárka Smrčková

paní učitelka

Karolína Hrkalová

paní učitelka

Aktuální informace

Skip to content