5. třída – BROUČCI

„Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka."

Naším cílem je, aby se děti bezproblémově začlenily do prostředí mateřské školy, staly se součástí kolektivu s pravidly, která vytváří bezpečný prostor pro jejich rozvoj. Upevňujeme hygienické návyky dětí, zásady slušného chování, zdokonalujeme samostatnost v sebeobsluze a při stolování, jemnou a hrubou motoriku, rozvíjíme slovní zásobu, fantazii a přirozený zájem o poznávání světa a lidí kolem sebe.

Paní učitelkA

Paní učitelka Froňková

Kristýna Fronková, DiS.

paní učitelka

Paní učitelka Koníčková

Kristýna Koníčková

asistentka pedagoga

Paní učitelka Otcová

Kateřina Otcová

asistent pedagoga

Aktuální informace

Skip to content