5. třída – BROUČCI

,, Malí broučci poskakují, veselí jsou hned, cvičí, kreslí a zpívají, objevují svět.“

Ve třídě Broučků je věnován dostatek času na adaptaci dětí v úzké spolupráci s jejich rodiči a v souladu s individuálními potřebami každého dítěte. Děti si pomalu a postupně zvykají na pobyt v mateřské škole a každodenní činnosti. Od prvopočátku jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování. Učí se komunikovat s ostatními dětmi, učitelkou, spolupracovat, hrát si ve skupinkách. Společně si vytváří jednoduchá třídní pravidla, která se pomalu učí respektovat a která vytváří bezpečný prostor pro jejich rozvoj. Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, jemné i hrubé motoriky, fantazie a přirozeného zájmu o poznávání světa a lidí kolem sebe.

Paní učitelkA

Karolína Krejčová

paní učitelka

Jana Hánělová, dipl.um.

paní učitelka

Natálie Linhartová

asistentka pedagoga

Aktuální informace

BROUČCI

Karneval 🤡

Ve třídě Broučků proběhl maškarní rej. Děti si užily spoustu zábavy při tanci, zpěvu a různých hrách, prošli jsme společně celou školkou a zazpívali ostatním kamarádům.

číst dále »
BROUČCI

Týden plný řemesel

Celým týdnem nás provázela řemesla a povolání. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to být muzikantem, malířem, pekařem, švadlenkou/krejčím nebo také opravářem.

číst dále »
BROUČCI

Zimní olympijské hry ❄

U Broučků proběhla zimní olympiáda, která se moc vydařila. Na začátku nesměla chybět rozcvička sportovců, dále lyžování, hokej, hod sněhovou koulí a další super disciplíny. Všichni

číst dále »
Skip to content