1. třída – KOŤATA

„Pomůžeme ti človíčku, najít svoji cestičku.“

Ve třídě Koťátek, 3-4 letých dětí se budeme snažit především usnadnit adaptaci na nové prostředí. Vést je k sounáležitosti s ostatními, zdravému sebevědomí a samostatnosti. Učit je naslouchat, poznávat sebe, své kamarády a okolní svět. Rozvíjet tvořivost, fantazii a vnímání světa všemi smysly. Umožnit jim vyzkoušet si různé věci, činnosti a stanovit jasná pravidla.

Paní učitelky

Paní učitelka Reichlová

Marie Reichlová

paní učitelka

Paní učitelka Brožová

Iva Brožová

paní učitelka

Natálie Linhartová

asistent pedagoga

Aktuální informace

KOŤATA

ZAMYKÁNÍ ZAHRADY

Venku na zahradě jsem se rozloučili s podzimem zamykáním zahrady symbolickým klíčem a přípravou zimních postýlek pro broučky a kytičky.

číst dále »
Skip to content