1. třída – KOŤATA

„Pomůžeme ti človíčku, najít svoji cestičku.“

Ve třídě Koťátek, 3-4 letých dětí se budeme snažit především usnadnit adaptaci na nové prostředí. Vést je k sounáležitosti s ostatními, zdravému sebevědomí a samostatnosti. Učit je naslouchat, poznávat sebe, své kamarády a okolní svět. Rozvíjet tvořivost, fantazii a vnímání světa všemi smysly. Umožnit jim vyzkoušet si různé věci, činnosti a stanovit jasná pravidla.

Paní učitelky

Paní učitelka Reichlová

Marie Reichlová

paní učitelka

Kristýna Černá

paní učitelka

Natálie Linhartová

asistentka pedagoga

Aktuální informace

KOŤATA

I DĚTSKÉ RUCE MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOT

V úterý 28.3.2023 se v MŠ uskutečnil program první pomoci. Děti pracovali ve skupinkách, kde získali zajímavé informace a zkoušeli obvazovou techniku. Součástí programu byla prohlídka sanitního

číst dále »
Skip to content