4. třída – ŽABIČKY

„My jsme třída žabiček, plná kluků, holčiček. Připraveni na práci i na velkou legraci.“

Našim cílem je připravit děti ke zdárnému zvládnutí začátku povinné školní docházky. Proto se budeme věnovat zvyšování samostatnosti, sebeobsluhy, ale i rozvoji aktivní slovní zásoby, předčtenářských dovedností a matematických představ. Nabízíme dětem dostatek tělesných aktivit, zařazujeme pokusy, snažíme se o prožitkové učení, podporujeme dramatický a výtvarný projev.

Paní učitelky

zaba
Paní učitelka Khajlová

Zdeňka Khajlová

paní učitelka

Paní učitelka Rollingerová

Bc. Klára Rollingerová

paní učitelka

S3-Buchova-as.p.

Stanislava Bůchová

asistentka pedagoga

Aktuální informace

Skip to content