PĚŠKY DO ŠKOLY

Pojďme s dětmi bezpečně!

Od 18.9. – 22. 9. se poprvé účastníme výzvy Pěšky do školy. Cílem je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do MŠ pěšky. Čím méně aut přijede až před školu, tím bezpečněji a příjemněji tam bude i pro Vaše děti.

Samozřejmě do MŠ musí přijít s rodiči. Vést je k samostatnosti a zodpovědnosti, než půjdou do školy, je nezbytností – chraňte své dítě a naučte ho chovat se bezpečně v silničním provozu!

Skip to content