ZÁPIS DO MŠ 2022/23

  • 11. 4. – 11. 5. 2022 – ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS
  • 25.4. MŠ ČECHOVA, 26.4. MŠ ŠKOLNÍ, MŠ BOREK (14.30-16.30)- DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – S DĚTMI
  • 12.,13. 5. 2022 – ŘÁDNÝ ZÁPIS V MŠ BEZ DĚTÍ
  • od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – u nás je stanoven na 2. a 3. 6. 2022. Elektronický předzápis se těchto cizinců netýká. Mohou se dostavit na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (termín viz výše) a popřípadě se dostavit k zápisu (termín viz výše).

Skip to content