VÝSLEDKY ZÁPISU – 2021/22

Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace
Školní 642, 337 01 Rokycany, IČO: 70981434


Přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole.


Seznámení s výsledky proběhne zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly:
– na přístupném místě ve škole
– na úřední desce školy: https://www.msskolni.cz/reditelstvi/uredni-deska/


Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Výsledky přijímacího řízení do MŠ:
Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Rokycany, Školní ulice 642, příspěvkové organizace pro školní rok 2021/2022 takto:


1/642 přijat/ přijata
2/642 přijat/ přijata
3/642 přijat/ přijata
4/642 přijat/ přijata
5/642 přijat/ přijata
6/642 přijat/ přijata
7/642 přijat/ přijata
8/642 přijat/ přijata
9/642 přijat/ přijata
10/642 přijat/ přijata
11/642 přijat/ přijata
12/642 přijat/ přijata
13/642 přijat/ přijata
14/642 přijat/ přijata
15/642 přijat/ přijata
16/642 přijat/ přijata
17/642 přijat/ přijata
18/642 přijat/ přijata
19/642 přijat/ přijata
20/642 přijat/ přijata
21/642 přijat/ přijata
22/642 přijat/ přijata
23/642 přijat/ přijata
24/642 přijat/ přijata
25/642 přijat/ přijata
26/642 přijat/ přijata
27/642 přijat/ přijata
28/642 přijat/ přijata
29/642 přijat/ přijata
30/642 přijat/ přijata
31/642 přijat/ přijata
1/147 přijat/ přijata
2/147 přijat/ přijata
3/147 přijat/ přijata
4/147 přijat/ přijata
5/147 přijat/ přijata
6/147 přijat/ přijata
7/147 přijat/ přijata
8/147 přijat/ přijata
9/147 přijat/ přijata
10/147 přijat/ přijata
11/147 přijat/ přijata
12/147 přijat/ přijata
13/147 přijat/ přijata
14/147 přijat/ přijata
15/147 přijat/ přijata
16/147 přijat/ přijata
17/147 přijat/ přijata
18/147 přijat/ přijata
19/147 přijat/ přijata
20/147 přijat/ přijata
21/147 přijat/ přijata
22/147 přijat/ přijata
23/147 přijat/ přijata
24/147 přijat/ přijata
25/147 přijat/ přijata
26/147 přijat/ přijata
27/147 přijat/ přijata
28/147 přijat/ přijata
29/147 přijat/ přijata
30/147 přijat/ přijata
31/147 přijat/ přijata
32/147 přijat/ přijata
33/147 přijat/ přijata
34/147 přijat/ přijata
35/147 přijat/ přijata
36/147 přijat/ přijata
37/147 přijat/ přijata
38/147 přijat/ přijata
39/147 přijat/ přijata
40/147 přijat/ přijata
41/147 přijat/ přijata
42/147 přijat/ přijata
43/147 přijat/ přijata
44/147 přijat/ přijata
45/147 přijat/ přijata
46/147 přerušení řízení
47/147 přijat/ přijata
48/147 přijat/ přijata
49/147 přijat/ přijata
50/147 přijat/ přijata
51/147 přijat/ přijata
52/147 přijat/ přijata
1/76 přijat/ přijata
2/76 přijat/ přijata
4/76 přijat/ přijata
5/76 přijat/ přijata
6/76 přijat/ přijata
7/76 přijat/ přijata
8/76 přijat/ přijata
9/76 přijat/ přijata
10/76 přijat/ přijata
11/76 přijat/ přijata
12/76 přijat/ přijata
13/76 přijat/ přijata

Skip to content