Školné 2021/2022

Oznamujeme, že s účinností od 1.9.2021 je základní částka úplaty za předškolní vzdělání na příslušný kalendářní měsíc ve výši 500,- Kč / dítě.

Skip to content