Pro děti z Ukrajiny: informace a dokumenty k zápisu na školní rok 2022/23. Elektronický předzápis se Vás netýká.

od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – u nás je stanoven na 2. a 3. 6. 2022. V čase 8.00 – 12.00 oba dva dny. K zápisu bude nutno vyplnit naše tiskopisy, viz dokumenty – zápis. Odnést na adresu Školní 642, Rokycany. Upozorňujeme, že je nutno mít s sebou potvrzené povinné očkování od lékaře (tiskopis též v dokumentech u žádosti), vízum – potvrzení o pobytu, rodný list, občanský průkaz.

Skip to content