ISOPHI

 • nástroj pro komplexní rozvoj osobnosti dítěte
 • zjišťování úrovně dovedností dítěte ve 13 oblastech
 • zásadním benefitem nástroje je předcházení školní nezralosti předškolních dětí a následně odkladu školní docházky
 • prostupnost všech věkových skupin od 3 do 7 let
 • hromadné výsledky celé třídy – PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH výsledků v celé organizaci
 • informace pro učitele i rodiče – individuální konzultace s rodiči, přehledný systematický výstup
 • rozvíjení digitálních kompetencí

VYUŽÍVÁME:

 1. DIAGNOSTIKA – (diagnostika dětí od 3 do 7 let, školní připravenost)
 2. ROZVOJOVÉ AKTIVITY
 3. VÝUKOVÉ HRY – MYŠKA, MYŠÁK-POČÍTÁ
 4. NADSTAVBA – ISOPHI SMART
 5. MODUL PRO RODIČE – RODIČE
 1. DIAGNOSTIKA – výsledek k prezentaci
2. ROZVOJOVÉ AKTIVITY
3. VÝUKOVÉ HRY
Skip to content