Pozvánka

Zveme rodiče nově přijatých dětí do MŠ v Borku na „Informační schůzku“, která se uskuteční v pondělí, 7.6.202116,00 hodin.

Z důvodu epidemických opatření není žádoucí přítomnost dětí.

Program schůzky:

  1. Seznámení s provozem školy a s důležitými informacemi pro zdárný nástup dítěte do MŠ v Borku.
  2. Doplnění údajů do „Evidenčního listu“ dítěte.
  3. Předání „Souhlasu s inkasem“ ve prospěch účtu MŠ Školní  78-3643090277/0100 (limit 5000,-Kč), pro platbu stravného a školného  – pokud jste tak již neučinili při zápisu. Stačí potvrzení z internetového bankovnictví.
  4. Výběr značky, kterou bude mít Vaše dítě po celou dobu docházky do MŠ.
  5. Informace „Co by mělo Vaše dítě umět“ při nástupu do MŠ.
  6. Dotazy a připomínky

V. Zemanová – vedoucí učitelka MŠ Borek

Skip to content