Nový školní rok začíná….

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, Vaše dítě bylo přijato do MŠ v Borku. Dovolte mi, abych Vás seznámila s některými důležitými informacemi:

Tato mateřská škola je součástí právního subjektu MŠ Školní ul. v Rokycanech.

Bc. Petra STRÁNSKÁ                    –              ředitelka MŠ Školní

Provoz MŠ Borek je od 06.00 do 16,00 hod. a zajišťují jej tři pracovnice:       

Václava ZEMANOVÁ                     –              vedoucí učitelka

Jarmila KOŠVANCOVÁ                 –              učitelka

Miloslava CHVOJKOVÁ               –              kuchařka, školnice

                Školné /520Kč měsíčně/ a stravné /38Kč na den/ je hrazeno formou inkasa z Vašeho účtu, který máte zřízen (případně je třeba zřídit) u Vašeho peněžního ústavu. Před nástupem dítěte, nejpozději do 30.6.2021, odevzdáte „souhlas s inkasem“ /limit min.5000Kč/,  na kterém bude uvedeno číslo vašeho účtu.

Číslo našeho účtu u Komerční banky v Rokycanech je 78 – 364 309 0277 / 0100.

Platby školného se provádějí dle směrnice: 

září, říjen, listopad, prosinec – splatnost k 15. 9.

leden, únor, březen – splatnost k 15. 12.

duben, květen, červen – splatnost k 15. 3.

červenec, srpen – splatnost k 15.6.

            Stravné se hradí měsíčně, vždy k 15. dni následujícího měsíce.                                                                                                                                                                         Dětem je podávána přesnídávka, oběd a odpolední svačina, proto je vhodné, aby dítě snídalo doma.  Pitný režim je zajištěn!

            Dítě je možné odhlásit (rodinné důvody, nemoc apod.), a to osobně, telefonicky, SMS i emailem do 12.00 den předem, jinak bude stravné započítáno. V případě nepřítomnosti dítěte v předškolním zařízení se školné nevrací.

Kontakty: ms.borek@seznam.cz,  tel. 601 555 292, 371 120 933, www.msskolni.cz

                Dítě je možné vodit do MŠ do 08.00 hod., po dohodě s učitelkou kdykoliv během dopoledne.

                Dítě je nutné předávat uvedeným pracovnicím osobně, neboť předškolní zařízení za dítě přebírá zodpovědnost až po jeho fyzickém převzetí.

                V MŠ je zakázáno podávat jakékoliv léky. Žádáme o ohleduplnost – nachlazené dítě do kolektivu nepatří!

                Do předškolního zařízení dítě potřebuje:

  • zástěrku nebo hrací kalhotky s kapsou na kapesník
  • bačkorky /ne pantofle/
  • pyžamo
  • starší teplákovou soupravu na pobyt venku
  • gumovky
  • pokrývku hlavy pro slunné dny
  • náhradní spodní prádlo, tričko, kalhoty, ponožky – pro případ nehody J
  • kartáček a zubní pastu

(Pokud si dítě věci nepozná, měly by být označeny značkou, která mu bude v MŠ určena.)                          

 Přejeme si, aby se Vašemu dítěti v naší mateřské škole líbilo, prožilo hodně radostných chvil a získalo pod naším vedením mnoho nových znalostí, dovedností, ale především nové kamarády.

V nadcházejícím školním roce bude zahájen provoz ve středu 1. září 2021.       

Václava ZEMANOVÁ – vedoucí učitelka

Skip to content