ADAPTAČNÍ SKUPINY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje zveřejnění výzev na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Výzvy budou  zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem a podpoří adaptační skupiny realizované v období do 31. 8. 2022. Město Rokycany plánuje otevření takovýchto skupin v případě dostatečného počtu dětí, které by do těchto adaptačních skupin měly zájem docházet. Adaptační skupiny je možné zřídit pro děti cizince ve věku 3-6 let v počtu 12-24 dětí nebo ve věku 6-15 let pro minimální počet 15 dětí v jedné skupině. Do těchto skupin mohou docházet pouze děti, které se ještě nezačaly vzdělávat v mateřské nebo základní škole. Adaptační skupiny by fungovaly v pracovní dny v minimálním časovém rozsahu 20 hodin týdně. Všichni zájemci o účast v těchto adaptačních skupinách se mohou hlásit na Městském úřadě Rokycany, odboru školství a kultury, buďto na e-mail thulka@rokycany.cz, tel. 371 706 220 nebo osobně v kanceláři č. 229.

Skip to content